WHITE MESA RISE

WHITE MESA RISE acrylic on canvas by Shonto Begay

WHITE MESA RISE
acrylic on canvas by Shonto Begay